Het Milieu

Veel beter dan kunstmest


De meest milieubelastende stap in de productie van brood is het gebruik van kunstmest om de tarwe te laten groeien. Dat blijkt uit een Britse analyse die maandag is gepubliceerd in het tijdschrift Nature Plants.

Om een volkorenbrood van standaardgrootte (800 gram) gesneden en verpakt bij de uitgang van een industriële bakkerij klaar te zetten, wordt in totaal bijna 600 gram CO2-equivalent uitgestoten, ongeveer evenveel als bij een rit van drie kilometer in een middenklasse auto. In dat getal is de uitstoot van andere broeikasgassen ‘vertaald’ naar het opwarmende effect van CO2. Bijna de helft van die uitstoot is terug te voeren op de gebruikte kunstmest.

De onderzoekers voerden een zogeheten levenscyclusanalyse (life cycle assessment, LCA) uit voor de productie van een volkorenbrood. Zo’n analyse brengt in kaart hoeveel de afzonderlijke stappen in de productieketen bijdragen aan het verbruik van grondstoffen en de schade aan het milieu. Dit soort analyses worden sinds de jaren 80 uitgevoerd. Ze maken inzichtelijk waar milieuwinst valt te behalen.

De broodbakker zal dus allereerst naar de kunstmest moeten kijken. Het gaat dan niet alleen om de productie van kunstmest, die veel energie vraagt. Maar ook om het feit dat een bemeste akker veel lachgas uitstoot, en dat is een sterk broeikasgas.

Daarnaast is het gebruik van kunstmest voor bijna 40 procent verantwoordelijk voor andere milieuschade, bijvoorbeeld de vervuiling van oppervlaktewater. Om de productie van volkorenbrood milieuvriendelijker te maken, moet dus vooral zuiniger en slimmer worden omgegaan met kunstmest, zo concluderen de zes Britse onderzoekers.

Ga voor duurzaam!Bestel nu broodcompost!

Duurzaamheid en Afvalmanagement

Duurzaamheid en afvalmanagement staan tegenwoordig hoog op de agenda. Van alle kanten wordt gekeken hoe afvalstromen verminderd kunnen worden en hoe afval kan worden hergebruikt.

Paul Berntsen doet beide. De composteermachine reduceert niet alleen de organische (voedsel)afvalstroom met 85%, maar zet tevens al het organisch (voedsel)afval binnen 24 uur om naar vruchtbare compost. Van elke kilogram organisch afval blijft niet meer dan 150 gram compost over! Hierdoor vindt er niet alleen een aanzienlijke volumereductie plaats, maar realiseert de gebruiker tegelijkertijd een besparing van meer dan 85% op de afvoerkosten.

Composteren

De werking is eenvoudig. De speciale bacteriecultuur is hitte-, zout- en zuurbestendig en kan naast gewoon organisch afval ook het zuurdere en zoutere voedselafval (swill) verwerken. De composter kan de hele dag door gevuld worden. Het afval wordt dan binnen 24 uur omgezet naar compost; de warme vochtige lucht die vrijkomt wordt via een biologische filter afgevoerd naar buiten. De machine hoeft slechts één keer per week geleegd te worden en de compost kan worden gebruikt op het land of in de tuin.