BakkersgrondstofMinder uitstoot co2, minder afval, beter voor het milieu.